नई नेपाली फिल्म || अधकट्टी || अधकट्टी || पूरी फिल्म || विल्सन बिक्रम राम (तकमे)प्रदीप कुमार उदय की प्रस्तुति, नेपाली फ़िल्म: अधकट्टी, आरंभ: गौरव पहाड़ी, विल्सन बिक्रम राय, प्रदीप बस्तोला, …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *